ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310 515 658
facebook
youtube
×
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

Η εφαρμογή συστημάτων μόνωσης σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, έχουν ως στόχο την βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Απαραίτητη είναι η υλοποίηση εργασιών για τον έλεγχο αρτιότητας της κατασκευής, το πλήθος των εργασιών αυτό, πραγματοποιείται σε όλη την κατασκευή και ελέγχεται πλήθος παραμέτρων και υφιστάμενων διατομών σε μία κτιριακή εγκατάσταση.

Στα πλαίσια της παραγράφου αυτής, παρουσιάζεται πληθώρα θερμομονωτικών κατασκευαστικών λύσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών, δώματος, δαπέδων, οροφών, στεγών καθώς και συστημάτων ξηράς δόμησης.

    Ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα νέα μας!

    ×