ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310 515 658
facebook
youtube
×
Μόνωσης κεκλιμένης στέγης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ Μόνωσης κεκλιμένης στέγης

Στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα στις βορειότερες περιοχές, ως κατασκευαστική λύση επιλέγεται η κεκλιμένη στέγη έναντι του δώματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού κυρίως μπορεί να γίνει είτε επί της στέγης, είτε επί της πλάκας οροφής του τελευταίου ορόφου. Σε υφιστάμενες κατασκευές όπου η στέγαση δεν πρόκειται να επισκευαστεί ριζικά ή να αντικατασταθεί, η ευκολότερη λύση είναι να τοποθετηθεί η θερμομόνωση εσωτερικά. Κάθε στέγη αποτελεί σημείο έντονων θερμικών απωλειών οπότε απαιτείται η προσεκτική θερμομόνωση της και παράλληλη προστασία της πλάκας οροφής από διάβρωση είτε από πιθανή βλάβη των κεραμιδιών είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα (θύελλα) οι οποίες σταδιακά μπορεί να οδηγήσουν στην αποσάθρωση της. Έτσι συνιστάται να τοποθετείται κάτω από τα κεραμίδια αδιάβροχη διαπνέουσα μεμβράνη, για να ολοκληρωθεί το σύστημα και για καλύτερη απόδοση του μπορούμε να τοποθετήσουμε θερμοανακλαστική μεμβράνη πολυεθυλενίου με επένδυση φύλλο αλουμινίου που αντανακλούν το 90% της θερμότητας που μεταφέρεται δια της ακτινοβολίας.

    Ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα νέα μας!

    ×