ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310 515 658
facebook
youtube
×
Τοιχίων – πυλωτής
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Τοιχίων – πυλωτής

Θερμομόνωση τοιχίων – οροφής πυλωτής είναι δύο στοιχεία που διαφέρουν στην πράξη μεταξύ τους αλλά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και στον τρόπο κατασκευής τους αλλά και στην μείωση θερμικής απώλειας που καταγράφονται από την κτιριακή εγκατάσταση. Με την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα μη μονωμένο δάπεδο- οροφή ή κατακόρυφα δομικά στοιχεία (τοίχοι) μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 50-70%.

Η θερμομόνωση πυλωτής έχει την ίδια φιλοσοφία στον τρόπο κατασκευής με την θερμομόνωση των τοιχίων. Δλδ μπορούμε αν και εφόσον μας δίνεται η δυνατότητα να μονώσουμε είτε εξωτερικά το δάπεδο αλλά είτε και εσωτερικά του κτιρίου. Η θερμομόνωση της πυλωτής είναι τόσο σημαντική όσο και αυτή του δώματος ή της στέγης για την μείωση των θερμικών απωλειών και ιδιαίτερα σημαντική για την θερμική άνεση των χώρων τη χειμερινή περίοδο. Η ελλιπής θερμομόνωση της πυλωτής κατά την χειμερινή περίοδο οδηγεί σε χαμηλές θερμοκρασίες στο δάπεδο, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα θερμικής άνεσης, ακόμη και δυσφορίας από πλευράς χρηστών καθώς τα άκρα του σώματος έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία από το υπόλοιπο σώμα.

Έτσι έχουμε θερμομόνωση στην άνω παρειά και στην κάτω παρειά. Στην κάτω παρειά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δημιουργούμε καλύτερη θερμική άνεση και προστατεύουμε τα δομικά στοιχεία, όπως και στην τοιχοποιία αυτή η μέθοδος θέλει προσοχή σε εξωτερικές και ύστερες επεμβάσεις καθώς μπορεί να κατστραφεί το υλικό. Στην άνω παρειά η θερμομόνωση προστατεύεται από ανεμοπιέσεις και πιθανόν επίκτητες ζημίες όμως αφαιρεί ύψος από τους χώρους που θα θερμομονώσουμε.

Η θερμομόνωση των τοιχίων (κατακόρυφα δομικά στοιχεία) ποικίλλει στον τρόπο κατασκευής τους, είναι μία ευέλικτη εργασία και ξεκινά από τις ανάγκες  του κτιρίου και έπειτα του πελάτη. Ωστόσο οι τρόποι έχουν ως κύριο μέλημα την προστασία του κτιρίου από θερμικές απώλειες των δομικών στοιχείων. Τρόποι είναι: εξωτερική θερμομόνωση των τοιχίων, θερμομόνωση εσωτερικά, θερμομόνωση στον πυρήνα.

Η θερμομόνωση εξωτερικά αποτελεί μία ιδανική λύση νεόδμητων αλλά και υφιστάμενων κτιρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο μόνωσης των τοιχίων. Η εξωτερική θερμομόνωση δεν πρέπει να τραυματίζεται από επί μέρους εργασίες και εκ των υστέρων επεμβάσεις καθώς είναι πιθανό να καταστραφεί το υλικό και να απαιτηθούν τοπικές επιδιορθωτικές επεμβάσεις.

Η λύση της τοποθέτησης θερμομόνωσης εσωτερικά επιλέγεται σε περιπτώσεις κτιρίων διακοπτόμενης χρήσης και σε εξοχικές κατοικίες. Πλεονέκτημα της εφαρμογής της κατασκευαστικής αυτής λύσης είναι η σύντομη θέρμανση του χώρου, η δυνατότητα πλήρους ελευθερίας στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεων. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί μείωση της επιφάνειας στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς δεν αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και ευνοείται ο σχηματισμός συμπύκνωσης λόγω διάχυσης υδρατμών.

Η θερμομόνωση στον πυρήνα της τοιχοποιίας αποτελεί μία κοινώς εφαρμοζόμενη λύση για την ελληνική επικράτεια. Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού στον πυρήνα του δομικού στοιχείου, δημιουργεί μερικές συνθήκες θερμοχωρητικότητας. Πλεονέκτημα της κατασκευαστικής αυτής λύσης, αποτελούν η ευκολία του θερμομονωτικού υλικού, η έλλειψη επίδρασης των καιρικών συνθηκών και ο άρτιος συνδυασμός της εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοιχίου και της αρχιτεκτονικής ελυθερίας στην διαμόρφωση των όψεων.

    Ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα νέα μας!

    ×