ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310 515 658
facebook
youtube
×
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Κατά τον σχεδιασμό ενός κτιρίου, στόχος του μελετητή είναι η δημιουργία συνθηκών άνεσης στους χρήστες ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σημαντικός είναι ο  ρόλος της θερμομόνωσης, η οποία εμποδίζει την μεταφορά θερμότητας.

Μέσα από τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας μιας κατασκευής προσδιορίζονται οι απώλειες θερμότητας της κατασκευής. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται η θερμομόνωση (θερμομονωτική επάρκεια) τόσο των αδιαφανών όσο και των διαφανών δομικών στοιχείων της.

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και επιλογής υλικών μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργειακή λειτουργία του κτιρίου, μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας και αξιοποιώντας στο μέγιστο τα θερμικά κέρδη του κτιρίου. Κρίνεται λοιπόν, αναγκαία η λήψη μέτρων για την αποφυγή πιθανών κακοτεχνιών στη φάση κατασκευής και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Κύριος στόχος της θερμομόνωσης, και κατά συνέπεια των θερμομονωτικών υλικών, δεν είναι άλλος παρά η μείωση των θερμικών απωλειών κατά την χειμερινή περίοδο, όσο και η μείωση της θερμικής επιβάρυνσης κατά την περίοδο του δροσισμού. Επομένως διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην μείωση της ενεργειακής απαίτησης του κτιρίου, αλλά και των λειτουργικών του δαπανών.

    Ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα νέα μας!

    ×